Mësimdhënësi

Mësimi i bazuar në praktikë ku nxënësi është ne qendër
kurse mësimdhënësi duke mentoruar dhe monitoruar…!

Nxënësi

Shkathëtësit dhe kompetencat e fituara me parë përmes të
nxënit teorik, aplikohen në praktikë tek firma ushtrimore .

Ne ofrojmë shërbime

Administrim

Shkathtësitë e administrimit dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Financa

Banka, Financa dhe Kontabilitet
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

TIK dhe Aftësi Dixhitale

TIK dhe Aftësi Dixhitale, Media sociale dhe dixhitale
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Komunikimet

Blerja dhe negociimi, Planifikimi i Biznesit dhe Komunikimet
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Tregtia Ndërkombëtare

Tregtia Ndërkombëtare
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Marketingu

Marketingu dhe Shitjet, Ofertat puna me klient
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Ne jemi Qendra Kosovare e firmave ushtrimore.

Çdo vit shkollor:

210+


Orë praktike
Me metodën “mëso duke vepruar”

130+


Firma ushtrimore aktive
Tregti në nivel vendi dhe ndërkombëtare

3,600+


Nxënës përfundojnë me sukses FU
Një numër i konsiderueshëm tani me janë ndërmarrës te suksesshëm

Panairet

26 Prill 2019, duke filluar nga 10:00 — Panairi i firmave ushtrimore ne Prizren, Institucioni i Arsimit dhe Aftësimit Profesional “Ymer Prizreni”.
Ditë
:
Orë
:
Minuta
:
Sekonda
Qendra Kosovare e firmave ushtrimore

Regjistrohu në buletinin tonë!


© 2019 QKFU, All Rights Reserved

Kjo faqe në internet përdor cookies dhe u kërkon të dhënave tuaja personale për të rritur përvojën tuaj të shfletimit.