Firma Ushtrimore

Nga Ideja e Biznesit te Prototipi për vetëm disa javë

Mjedisi trajnues

Ekzistojnë kërkesa standarde në lidhje me pajisjet dhe TI (harduer dhe softuer) që duhet të përmbushen për drejtimin e një firme ushtrimore.

Për ta bërë përvojën sa më reale që të jetë e mundur, secila hapësirë e mësimit është e ndarë në seksione të ndryshme që përfaqësojnë departamente të ndryshme të një biznesi siç janë: pritja, blerja, burimet njerëzore, operacionet dhe marketingu.

Firma ushtrimore

Në një mjedis të firmës ushtrimore, nxënësit janë ‘punonjësit’ dhe ‘menaxherët’ e biznesit të tyre. Ata punojnë në ekipe që ndërmarrin detyrat e kërkuara nga një departament i veçantë i FU, të tilla si Financat, Blerjet, Administrata, Marrëdhëniet me Njerëzit dhe Shitjet dhe Marketingu.

Pasi të jenë futur në biznesin e tyre, ata kalojnë kohë në secilin departament, ose në një departament të synuar. Ata mësojnë procedurat e biznesit, detyrat dhe aftësitë e kërkuara për të siguruar që biznesi i tyre është i zbatueshëm.

Si punonjësit e vërtetë, ata jo vetëm që demonstrojnë aftësinë e tyre për të përfunduar një gamë të gjerë detyrash, ata mësojnë gjithashtu rëndësinë e punës në ekip, komunikimin e biznesit, vendosjen e qëllimeve, planifikimin e biznesit, menaxhimin e kohës dhe aftësive të shumta që kërkohen për të përmirësuar punësueshmërinë.


Ne ofrojmë shërbime të Nxënies & Mësimdhënies
Që do të rrisin produktivitetin tuaj

Administrim

Shkathtësitë e administrimit dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Financa

Banka, Financa dhe Kontabilitet

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

TIK dhe Aftësi Dixhitale

TIK dhe Aftësi Dixhitale, Media sociale dhe dixhitale

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Komunikimet

Blerja dhe negociimi, Planifikimi i Biznesit dhe Komunikimet

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Tregti Ndërkombëtare

Tregti Ndërkombëtare

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Marketing

Marketingu dhe Shitjet, Ofertat puna me klient
Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Si funksionon kjo?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Hulumtimi dhe Idea

test test

4. Firme Ushtrimore Aktive

2. Biznes Plani dhe Themelimi

3. Organizimi

1

2

3

4


Ne jemi Qendra Kosovare e Firmave Ushtrimore, përmes nesh ju do te arrini te beheni ndërmarrës i ri.

Qendra Kosovare e firmave ushtrimore e themeluar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në vitin 2008.

Pjesë e Europen PEN Internacional nga viti 2016.

210+


Orë çdo vit shkollor “mëso duke vepruar”
hapësirë e përshtatshme për të praktikuar FU.

130+


Firma Ushtrimore aktive
veprimtari e ndryshme biznesore.

3600+


Nxënës çdo vite kalojnë ne firmat ushtrimore
Shumë nga ish nxënësit tani me veç se janë ndërmarrës të suksesshëm

Panairet kombëtare dhe ndërkombëtare

26 Prill, 2019 nga ora 10:00 — Panairi i firmave ushtrimore Prizreni 2019 në IAAP “Ymer Prizreni”
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Qendra Kosovare e firmave ushtrimore

Regjistrohu në buletinin tonë!


© 2019 QKFU, All Rights Reserved

Kjo faqe në internet përdor cookies dhe u kërkon të dhënave tuaja personale për të rritur përvojën tuaj të shfletimit.